شهرک های صنعتی

RXL004025
وزارت نیرو
November 18, 2014

شهرک های صنعتی

gearsss1
 • توسعه و احداث شبکه به صورت کلید در دست شرکت چدن پارس (شهرصنعتی ساوه)

  • هدف این پروژه برقرسانی به شرکت چدن پارس در شهرصنعتی ساوه بوده که به این منظور 15 اصله تیر بتنی 800/15 و 4 عددپایه پروتیک 18 متری به همراه یراق آلات مورد نیاز نصب شده ، طول سیم کشی 1650 متر و به صورت دو مداره اجرا گردیده است.
  • کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
  • زمان اجرا: سال 1388
 • روشنایی معابر شهرک صنعتی فرمهین

  کارفرما:شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
  سال اجرا :1385
 • اجرای شبکه توزیع برق 20kv در شهرک صنعتی خیرآباد

  کارفرما:شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
  سال اجرا :1383
 • خط انتقال برق دومداره 20kv کابلی شهرک صنعتی دلیجان

  کارفرما:شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
  سال اجرا :1381
 • اجرا 8 کیلومتر شبکه 20kv در شهرک صنعتی فرمهین

  کارفرما:شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
  سال اجرا :1378
شرکت چدن پارس

شرکت چدن پارس

شرکت چدن پارس

شرکت چدن پارس

شرکت بافتینه- ملایر

شرکت بافتینه- ملایر

شرکت بافتینه- ملایر

شرکت بافتینه- ملایر