پالایشگاه نفت و پتروشیمی

Ro
اداره کل راه و ترابری
November 17, 2014

پالایشگاه نفت و پتروشیمی

11-(1)

عملیات اجرایی برق و ابزاردقیق واحدهای Revamping پالایشگاه امام خمینی

-عملیات اجرایی این پروژه شامل:نقشه برداری ،حفاری،تخریب بتن،نصب کاندونیت،سینی و نردبان کابل،
خط هوا و تجهیزاتی مانند :دیسالتروBlower بوده است.
-تعداد 370دستگاه تجهیزات electrical از انواع تابلوها،JB، ترانسفورماتور،سوکت، پایه های 2/4 متری تا 15 متری ،LCS، مفصل و سیستم اتصال زمین.
-تعداد تجهیزات بخش Instrument: 210دستگاه از انواع تابلوها ،JB,Gauge,Transmitter,Value.
-حجم حفاری انجام شده:450متر مکعب .
-19200متر کابل کشی برق و ارت .
کابل کشی ابزار دقیق :8400 متر کارفرما: کنسرسیوم شرکت های طراحی و ساختمان نفت (ODCC) ،سازه و ساینوپک.
زمان اجرا:سال 1388 و 1389


عملیات اجرایی برق و ابزار دقیق در فاز یک unit20 پالایشگاه امام خمینی
.عملیات اجرایی این پروژه شامل : نقشه برداری ،حفاری،تخریب بتن ،نصب کاندونیت،سینی و نردبان کابل ،خط هوا و تست وپیش راه اندازی ترانس ها و تابلو های داخل پست ،free run تعداد 24 دستگاه الکتروموتور بوده است.
.تعداد 850 دستگاه تجهیزات بخش Electrical از انواع تابلوها ،JB، switchgear، ترانسفورماتور، سیستم UPS،سوکت ،پایه های 2.4 متری تا 15 متری،LCS،مفصل و سیستم اتصال زمین.
.تعداد 385 دستگاه تجهیزات بخش Instrument از انواع تابلوها ،JB،Gauge،Transmitter،Value .
.حجم حفاری انجام شده :35000 متر مکعب،124000 متر کابل کشی برق و Earth، کابل کشی ابزار دقیق 104000 متر.
.نصب تجهیزات داخلی پست (SS-30) شامل :کاندونیت کاری ،سینی کاری ،کابل کشی ،سیستم زمین ،نصب انواع تابلوها ،ترانس ها و سیستم UPS به همراه انجام کلیه تست ها و عملیات مورد نیاز جهت راه اندازی پست.
.کارفرما:کنسرسیوم شرکت های طراحی و ساختمان نفت (ODCC)، سازه، ساینوپک.
.زمان اجرا : سال 1389-1390

عملیات اجرایی برق و ابزاردقیق پروژه HDPE شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اراک• عملیات اجرایی این پروژه شامل : نقشه برداری ، حفاری ، نصب کاندوئیت ، سینی و نردبان کابل ، خط هوا و نصب روشنایی خیابانی، اجرای سیستم ارت ، حفاظت کاتودیک،Heat Tracing
• نصب تجهیزات بخش Instrument : از انواع تابلوها ، JB ، Gauge ، Transmitter ، Valve
• کابل کشی برق و Earth و ابزاردقیق و F&G : 66000 متر
• نصب ، تست و راه اندازی تابلوها و سیستم F&G
• کارفرما: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اراک
• زمان اجرا: سال 1391
فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند

فاز یک پالایشگاه نفت امام خمینی شازند