وزارت نیرو

Ro
اداره کل راه و ترابری
November 17, 2014
gearsss1
شهرک های صنعتی
December 23, 2014

وزارت نیرو

RXL004025

توسعه و احداث شبکه های زمینی و هوایی در امور برق شرق اراک





.در این پروژه جهت اصلاح و توسعه شبکه در مناطق مختلف شهر تعدادی پست هوایی شامل تیر بتنی به همراه یراق آلات مورد نیاز ،ترانسفورماتور،برقگیر،سیستم زمین، تابلو و پایه های روشنایی نصب شده در بعضی مناطق جابه جایی خط و شبکه صورت گرفته است.
.حجم حفاری انجام شده 1000 مترمکعب
.کابل کشی و سیم کشی 12000 متر
.تیر بتنی و پایه های روشنایی 112 اصله
.ترانس و تابلوی نصب شده 22 دستگاه
-کارفرما : شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
زمان اجرا : سال 1388-1389

 • اجرای خط 63kv چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

  • طول خط 17 کیلومتر است که 5/8 کیلومتر آن از پست 400kv محلات به سمت دلیجان و 5/8 کیلومتر آن از پست 400kv محلات به سمت خمین می باشد.عملیات اجرایی انجام شده :حفاری و اجرای فونداسیون و مونتاژ، نصب و سیم کشی تعداد 72 دکل.
  • کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر
  • مشاور: شرکت مشانیر
  • زمان اجرا: سال 1388
 • توسعه و احداث شبکه به صورت کلید در دست شرکت چدن پارس

  -هدف این پروژه برق رسانی به شرکت چدن پارس در شهرک صنعتی ساوه بوده که به این منظور 15 اصله تیر بتنی و 4 عدد پایه پروتیک 18 متری به همراه یراق آلات مورد نیاز نصب شده است. -طول سیم کشی 1650 متر و به صورت دومداره
  کارفرما:شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
  زمان اجرا: سال 1388
 • برق رسانی به چاه های آب سیاه دره محلات

  -طراحی و اجرای خط 20kv تک مداره به طول 10.5 کیلومتر با نصب 165 تیر بتنی و 4 دستگاه ترانس و تابلو و سیم کشی مسیر فوق به انضمام یک دستگاه اتوریکلوزر
  -کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
  -زمان اجرا:سال 1387
خط 63kv  چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

خط 63kv چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

خط 63kv  چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

خط 63kv چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

خط 63kv  چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

خط 63kv چهارمداره محلات – دلیجان- خمین

چاههای آب سیاه دره محلات

چاههای آب سیاه دره محلات