اداره کل راه و ترابری

11-(1)
پالایشگاه نفت و پتروشیمی
November 16, 2014
RXL004025
وزارت نیرو
November 18, 2014

اداره کل راه و ترابری

Ro

احداث روشنایی واجرای شبکه پلیس راه اتوبان ساوه -تهران
.طراحی خط روشنایی مسیر به طول 3500 متر در دو طرف پلیس راه اتوبان ساوه - تهران با نصب 8 دستگاه ترانس و تابلو ، 125 اصله تیر بتنی و 72 عدد پایه روشنایی دوطرفه.
.کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
.زمان اجرا : سال 1387

اجرای روشنایی گردنه زالیان.طراحی و اجرای شبکه روشنایی در محدوده گردنه زالیان در استان لرستان با نصب 12 تیر بتنی ،120پایه چراغ روشنایی ،9 دستگاه ترانس و تابلو.
.کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان لرستان
.زمان اجرا : سال 1386-1387
اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران


 • طراحی و اجرای روشنایی و شبکه 20kv در محورهای ساوه-رنگرز-دخان

  >طول پروژه بیش از 14 کیلومتر در سه راهی ساوه-رنگرز-دخان بوده که تعداد 77 اصله تیر بتنی و 332 عدد پایه چراغ روشنایی و سولار و36 دستگاه تابلو ترانس در این مسیر نصب گردیده است.
  >کارفرما :اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
  >زمان اجرا : سال 1385-1386
 • طراحی و اجرای شبکه 20kv محور اراک-مهاجران

  >کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
  سال اجرا: 1386
 • نگهداری سیستم روشنایی آزاد راه تهران-کرج-قزوین(44 کیلومتر)

  >کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان تهران
  سال اجرا :1385-1386
 • طراحی و اجرای شبکه 20kv محور اراک-لاله صحرا

  >کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
  سال اجرا:1383
 • اجرای 20 کیلومتر خط روشنایی جاده اراک-قم

  >کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
  سال اجرا:1383-1384
 • حفظ و نگهداری برق شهرک مهاجران

  >کارفرما:اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
  سال اجرا:1381-1382-1383
اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران

اتوبان ساوه- تهران