همکـــاران

مدیر واحد طراحی مهندسی برق

 آقای مهدی جلالی مشایخی

کارشناس ارشد برق قدرت از دانشگاه پلی تکنیک تهران

 

سرپرست اجرایی برق و ابزار دقیق

آقای امین پدرام

کارشناس ابزار دقیق از دانشگاه صنعتی تفرش

 

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

آقای فرهود سلامی عراقی

کارشناس ارشد EMBA از دانشگاه مدیریت صنعتی

کارشناس مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها از دانشگاه آزاد اراک

 

مسئول امور قراردادها و مناقصات

خانم نرگس پهلوانی فراهانی

کارشناس الکترونیک از دانشگاه آزاد اراک

 

مسئول امور اداری و مالی

خانم مژگان فخری

کارشناس حسابداری از دانشگاه آزاد

 

سرپرست خدمات و پشتیبانی

آقای رهام کریمی مهر

کاردانی برق از دانشگاه آزاد

 

восстановить удаленные файлы с диска саноним на спрашивай ру